AKTUALNOŚCI

 

Kontakt z przedszkolem:  tel.  22 725 46 33 lub adres e-mail   przedszkole.promyczek@wp.pl

Kontakt z poszczególnymi grupami i specjalistami: emaile grupowe, specjaliści

 Przedszkolny Facebook

_____________________________________________________________________________________________

Kontakt telefoniczny z przedszkolem do 27.11.2020 roku w godzinach 9.00-13.00

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że od poniedziałku 30.11.2020 r. nasze przedszkole wznawia zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w trybie stacjonarnym.

Do zobaczenia w poniedziałek !

_____________________________________________________________________________________________

Informacja o zdjęciach od Pani Agnieszki

SZANOWNI RODZICE 

w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego odebrania zdjęć. Zdjęcia zostaną dostarczone do przedszkola po wznowieniu zajęć.

A więc mamy nadzieję, że 30 listopada 2020 roku.

_____________________________________________________________________________________________

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, iż w związku z trudną sytuacją epidemiczną w placówce zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych do 27.11.2020 roku (piątek).

Przedszkole będzie kontynuowało zdalne nauczanie. Propozycje zadań i aktywności dla dzieci z poszczególnych grup będą w dalszym ciągu umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce http://przedszkole-promyczek.pl/zdalne-nauczanie/

Wszelkie informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz grupowych  e-maili.

Dla zainteresowanych Rodziców informacje ZUS na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/3653466

NR Opinii Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: OPINIA PIS-HDiM-Z/H 45/2020

_____________________________________________________________________________________________

Informujemy Rodziców,

w dniu dzisiejszym - 18 listopada  2020 roku nauczyciel z naszego przedszkola otrzymał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Pozostaje w izolacji domowej.

_____________________________________________________________________________________________

UWAGA!WYNIK

Informujemy Rodziców, dziecko z naszego przedszkola otrzymało pozytywny wynik na obecność koronawirusa.  Przedszkolak pozostaje w izolacji domowej.

Prosimy Rodziców o czujność w obserwacji stanu zdrowia i samopoczucia własnego oraz dzieci. Tym bardziej, że u dzieci objawy mogą nie być jednoznaczne (zmęczenie, senność, ból brzucha, biegunka, zapalenie spojówek).

W sposób szczególny dbajmy o siebie w tym trudnym czasie.

_____________________________________________________________________________________________

SZANOWNI RODZICE

Decyzją Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz za zgodą Organu Prowadzącego zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Promyczek” w Błoniu od dnia 12.11.2020 roku – 20.11.2020 roku z powodu wystąpienia w placówce ogniska choroby zakaźnej Covid-19.

Przedszkole przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Propozycje zadań dla dzieci z poszczególnych grup będą dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce http://przedszkole-promyczek.pl/zdalne-nauczanie/

Wszelkie informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz grupowych  e-maili.

Opinia Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: Opinia PIS-HDiM-Z/H 41/2020

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice

Kolejna grupa przechodzi na nauczanie zdalne

Informujemy Rodziców, iż zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w Grupie XIII „Kangurki” zostały zawieszone do dnia 16.11.2020 roku – włącznie, w związku z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 u kolejnego pracownika.

Grupa przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Propozycje zadań dla dzieci z tej grupy będą dostępne w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Osoby mające kontakt z zakażonym pracownikiem zostały poinformowane i decyzją PSSE przechodzą na kwarantannę.­­­­­­­­­ (tj. dzieci oraz pesonel pracujący w tej grupie).

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice

Kolejna grupa przechodzi na nauczanie zdalne

Informujemy Rodziców, iż zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w Grupie XI „Smerfy” zostały zawieszone do dnia 13.11.2020 roku – włącznie, w związku z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 u kolejnego pracownika.

Grupa przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Propozycje zadań dla dzieci z tej grupy będą dostępne w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Osoby mające kontakt z zakażonym pracownikiem zostały poinformowane i decyzją PSSE przechodzą na kwarantannę.­­­­­­­­­ (tj. dzieci oraz pesonel pracujący w tej grupie).

Informujemy także, iż 2 kolejnych pracowników z innej grupy oczekuje obecnie na wynik testu na obecność koronawirusa. O wynikach będziemy Państwa informować na bieżąco.

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice

W naszym przedszkolu stwierdzono przypadek COVID- 19 u pracownika naszej placówki. Grupa III ze Strony A, w której pracuje osoba zakażona jest objęta procedurą wg zaleceń PSSE, z którą jesteśmy w kontakcie. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w tej grupie zostały zawieszone do dnia 09.11.2020 roku (włącznie). Grupa przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Propozycje zadań dla dzieci z tej grupy znajdują się w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Osoby mające kontakt z zakażonym pracownikiem zostały poinformowane i decyzją PSSE przechodzą na kwarantannę.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Rodziców o wzmożenie ostrożności. Ponawiamy apel o nieprzyprowadzanie dzieci z objawami choroby i kontaktu z lekarzem rodzinnym w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego oraz przestrzegania Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w naszym przedszkolu. Dbajmy o siebie i ograniczajmy kontakty do najbardziej niezbędnych.

_____________________________________________________________________________________________

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, iż w przedszkolu sześcioro rodziców, z sześciu różnych grup - ze strony A i B -  ma pozytywny wynik testu na Covid-19. Rodziny objęte są kwarantanną.

W związku z zaistniałą sytuacją zobowiązujemy  Państwa do szczególnej obserwacji stanu zdrowia i samopoczucia własnego oraz dzieci.
Przypominamy o zasadzie nieprzyprowadzania dzieci z objawami choroby i kontaktu z lekarzem rodzinnym w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego oraz przestrzegania Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w naszym Przedszkolu.

Przestrzeganie zasad to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby.

poniedziałek, 2 listopada 2020 roku
_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice,

dnia 8 października 2020 roku (czwartek) od godziny 10.00 w części A

oraz dnia 9 października 2020 roku (piątek) od godziny 10.00 w części B

w naszym przedszkolu odbędzie się sesja fotograficzna dzieci do kalendarza oraz zdjęcia grupowe  w wykonaniu zawodowych Fotografów. Prosimy Rodziców o zadbanie o odświętny wygląd dzieci. Szczególna prośba dotyczy ubrania dzieci w jasne lub jesienne kolory oraz nieubierania dzieci w sportowe dresy. Wszystkie zdjęcia będą wykonywane w specjalnie zaaranżowanym miejscu w ogrodzie przedszkolnym.

W przypadku złej pogody, o kolejnym możliwym terminie wykonania zdjęć będziemy informować.

_____________________________________________________________________________________________

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 17.30 Strona A, sala nr 1 "MISIE" (wejście drzwiami balkonowymi)

Zapraszamy

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice

W związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz funkcjonowaniem przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego, koniecznością przestrzegania wymogów zawartych w przepisach prawa  informujemy, iż od 1 września 2020 roku przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 - 16.30.

W przedszkolu obowiązywać będzie  organizacja pracy ograniczająca możliwość  przemieszczania się w placówce, kontaktowania się ze sobą grup oraz zasady bezpieczeństwa określone na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 "PROMYCZEK" W CZASIE PANDEMII COVID -19

_____________________________________________________________________________________________

Sprawy organizacyjne od 1 września 2020 roku:

  • Listy dzieci z przydziałem do grup wywieszone zostaną dnia 25 sierpnia br. na drzwiach wejściowych do przedszkola na stronie A i B.
  • Prosimy Rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci  o posiadanie przy sobie dowodów osobistych
  • Przypominamy także o przyprowadzaniu dzieci - zgodnie z procedurą, najpóźniej  do godziny 8.15. Po tej godzinie przedszkole zostanie zamknięte - będzie odbywało się  sprzątanie, dezynfekcja szatni/strefy rodzica.
  • Osoby wchodzące do przedszkola poruszają się w strefach wyznaczonych przez dyrektora placówki zachowując wszelkie środki ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) oraz  zachowują wymagany dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak  i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m.
  • Prosimy Rodziców dzieci z grup I, II, III, IX, X, XI, XII o przygotowanie na 1 września 2020 r. następujących rzeczy:    worek z kapciami (podpisane buty i worek), zmianę ubrania dla dziecka (w podpisanym worku), rolka papierowego ręcznika, 2 koce powleczone w 2 poszewki (wymiar 160/200) podpisane w widocznym miejscu - prosimy wcześniej zapoznać dzieci  z ich wyglądem, 2 podpisane pidżamy - prosimy wcześniej zapoznać dzieci z ich wyglądem (2 komplety: pościeli i pidżamek do wykorzystania wymiennie), podpisany  grzebień lub szczotka.
  •  Prosimy Rodziców dzieci z grup IV, V, VI, VII ,VIII, XIII o przygotowanie na 1 września 2020 r. następujących rzeczy: worek z kapciami (podpisane buty i worek), zmianę ubrania dla dziecka (w podpisanym worku), rolka papierowego ręcznika, podpisany grzebień lub szczotka.

 

  • ZEBRANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI w poszczególnych grupach odbędą się zgodnie z harmonogramem. Zapraszamy:

1 września 2020 r. godz. 17.00 – Gr. I Misie, Gr.XI Smerfy

2 września 2020 r. godz. 17.00 – Gr.II Biedronki, Gr.X Krasnale

3 września 2020 r. godz. 17.00 – Gr.III Motylki, Gr.XII Sówki

4 września 2020 r. godz. 17.00 – Gr.IV Pszczółki, Gr.IX Myszki

7 września 2020 r. godz. 17.00 – Gr.VIII Jeżyki, Gr.V Żabki

8 września 2020 r. godz. 17.00 – Gr.VII Kotki, Gr.VI Wiewiórki

9 września 2020 r. godz. 17.00 – Gr.XIII Kangurki

Zebrania będą odbywały się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych: obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, ograniczenie osób - 1 rodzic od dziecka.

____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA RODZICÓW  

Opłaty za przedszkole będą regulowane w formie przelewu na przedszkolne konto bankowe.

Nr konta: 37 1020 1026 0000 1102 0263 5803 Gmina Błonie, ul. Rynek 6; tytułem: P.P. Nr2 „PROMYCZEK” imię i nazwisko dziecka, za wyżywienie i opłatę godzinową

Uzyskanie informacji o wysokości kwoty do zapłaty będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (w godz. 9.00 – 15.00) z pracownikiem administracji - nr telefonu: 22 725 46 33 od 15-go dnia każdego miesiąca. Wpłaty maksymalnie do końca danego miesiąca. Przykład: informacja od 15 września, płatność maksymalnie do 30 września

WAŻNE! Prosimy o niedokonywanie wpłat bez konsultacji z pracownikiem administracji.

_____________________________________________________________________________________________