AKTUALNOŚCI

 

Kontakt z przedszkolem:  tel.  22 725 46 33 lub adres e-mail   przedszkole.promyczek@wp.pl

Kontakt z poszczególnymi grupami i specjalistami: emaile grupowe, specjaliści

_____________________________________________________________________________________________

Informujemy Rodziców,

iż przyjęcia dzieci na dyżur wakacyjny zostały zakończone.  Zaplanowano organizację pracy na okres wakacyjny od 1.07.2020roku – do 21.08.2020 roku.(więcej informacji: http://przedszkole-promyczek.pl/dyżur_wakacyjny/). Zainteresowani Rodzice otrzymają niezbędne informacje na temat dyżuru drogą e-mailową.
_____________________________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy Starszaków na uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego, które odbędzie się:

Gr. XIII „Kangurki” - 25 czerwca 2020 roku o godzinie 17.00
Gr. VII  „Kotki” -  26 czerwca 2020 roku o godzinie 15.00
Gr. VI  „Wiewiórki” – 26 czerwca o godzinie 17.00

Spotkamy się w ogrodzie przedszkolnym przy Sali grupy VII – „Kotki”. Dzieci otrzymają dyplomy, książki oraz Zaświadczenia o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku deszczowej pogody spotkanie z dziećmi, bez udziału Rodziców, odbędzie się w holu przedszkolnym.

_____________________________________________________________________________________________

 ODPŁATNOŚĆ DYŻUR WAKACJE

Opłaty za przedszkole za dyżur wakacyjny prosimy regulować w formie przelewu na przedszkolne konto bankowe w dniach od 22 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.

Nr konta: 37 1020 1026 0000 1102 0263 5803 Gmina Błonie, ul. Rynek 6; tytułem: P.P. Nr2 „PROMYCZEK” imię i nazwisko dziecka, za wyżywienie i opłatę godzinową – dyżur wakacyjny 2020 r.

Uzyskanie informacji o wysokości kwoty do zapłaty będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem administracji - nr telefonu: 22 725 46 33 w dniu  19 czerwca 2020 r.  w godz. 9.00 – 15.00.

Informujemy, że nieuiszczenie  opłat za przedszkole  w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację  z korzystania z usług przedszkola w czasie wakacji.

WAŻNE! Prosimy o niedokonywanie wpłat bez konsultacji z pracownikiem administracji.

_____________________________________________________________________________________________

DYŻUR WAKACYJNY - ZAPISY

Zgodne z zaleceniem organu prowadzącego - Gminy Błonie, wszystkie przedszkola publiczne będą pełnić dyżur wakacyjny w okresie:

1 lipca - 21 sierpnia 2020r.

Więcej informacji w zakładce: DYŻUR WAKACYJNY

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Opłaty za przedszkole będą regulowane w formie przelewu na przedszkolne konto bankowe.

Nr konta: 37 1020 1026 0000 1102 0263 5803 Gmina Błonie, ul. Rynek 6; tytułem: P.P. Nr2 „PROMYCZEK” imię i nazwisko dziecka, za wyżywienie i opłatę godzinową

Uzyskanie informacji o wysokości kwoty do zapłaty będzie możliwe od 25 maja br. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (w godz. 9.00 – 15.00) z pracownikiem administracji - nr telefonu: 22 725 46 33

WAŻNE! Prosimy o niedokonywanie wpłat bez konsultacji z pracownikiem administracji.

_____________________________________________________________________________________________
INFORMUJEMY RODZICÓW

Od 18 maja przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, których  oboje rodzice pracują zawodowo - nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu, nie pobierają dodatkowego zasiłku opiekuńczego i złożyli stosowne oświadczenia. W placówce obowiązuje nowa organizacja pracy, nowy podział na grupy, procedury ograniczające ilość dzieci w grupie oraz zasady bezpieczeństwa określone na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bezpieczeństwo przedszkolaków jest w tej chwili najważniejsze. W myśl rozporządzenia rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola, zachowując prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 25 maja br.

Kontakt z przedszkolem poprzez  grupowy email.    

PLAKAT - SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

Jednocześnie informujemy, iż nauczanie zdalne dla dzieci pozostających w domu będzie w dalszym ciągu kontynuowane: http://przedszkole-promyczek.pl/dla-rodzicow/
_____________________________________________________________________________________________

Prośba do Rodziców dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 18 maja 2020 roku.

W przedszkolu będziemy używać w łazienkach wyłącznie jednorazowych ręczników papierowych. Bardzo prosimy o przyniesienie do przedszkola tylko takich ręczników (nie tekstylnych). Mogą to być ręczniki w rolce albo tzw. składane w listkach.

                                                                                                                             Dziękujemy za wsparcie

_____________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Zapraszamy Rodziców po odbiór rzeczy należących do dzieci wg  ustalonego harmonogramu:

13.05.2020 r. godz. 14.00-14.30 Gr. V, VI

14.05.2020 r. godz. 14.00 – 14.30 Gr. VII, XIII

18.05.2020 r. godz. 17.00- 18.00 Gr. I, VIII, XII

19.05.2020 r. godz. 17.00- 18.00 Gr. II, IX

20.05.2020 r. godz. 17.00- 18.00 Gr. III, X

21.05.2020 r. godz. 17.00- 18.00 Gr. IV, XI

Wydawanie rzeczy odbywać się będzie przez wyjścia balkonowe poszczególnych grup.

W przypadku powrotu dziecka do przedszkola, prosimy o dostarczenie kapci, ubrań na zmianę w podpisanym foliowym worku – wszystko wyprane i zdezynfekowane.

Przypominamy, że w każdej sytuacji obowiązuje nas wszystkich zachowanie bezpiecznej odległości 2 m oraz noszenie maseczek ochronnych.

Informację o odpłatności za przedszkole przekażemy po 18 maja 2020 r.

_____________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Ministerstwo Edukacji Narodowej, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie i my dyrektorzy przedszkoli publicznych w porozumieniu z Organem Prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Gminy Błonie. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 18 maja br.

Według wskazań MEN głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację - kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej na adres mailowy poszczególnej grupy.

E-maile grupowe

Prosimy nie przesyłać informacji np. telefonicznie, smsowo, czy poprzez facebook.

W zgłoszeniach prosimy o podanie nazwiska/nazwisk rodziców oraz dziecka. Po przyjęciu zgłoszeń, otrzymacie Państwo również drogą elektroniczną komplet dokumentów, do dalszej weryfikacji przez dyrektora przedszkola.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA

WAŻNE! Dzieci  rodziców, którzy nie pobierają dodatkowego zasiłku opiekuńczego - od czasu uczęszczania dziecka do przedszkola.

  1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Dzieci pracowników oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.
  4. Dzieci obojga pracujących rodziców.
  5. Dzieci, gdzie jeden rodzic pracuje zawodowo a drugi może w tym czasie sprawować opiekę.
  6. Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i niepracujących.
  7. Dzieci rodziców nie pracujących.
_____________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT NR 10 BURMISTRZA BŁONIA Z DNIA 30.04.2020

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z informacją odnośnie możliwości otwarcia przedszkoli i licznymi pytaniami w tej sprawie, uprzejmie informuję, że przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Błonie nie będą otwarte od 6 maja.

Obecnie nie ma możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkoli, a wytyczne przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego są w praktyce bardzo trudne do zrealizowania.

Dyrektorzy kontynuują niezbędne działania w celu przygotowania placówek do otwarcia.

O sytuacji i przewidywanym terminie wznowienia działalności przedszkoli będziemy informować na bieżąco.

Zenon Reszka Burmistrz Błonia

______________________________________________________________________________________________

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Niezmiennie  zachęcamy do korzystania z materiałów udostępnianych przez nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych - zakładka DLA RODZICÓW (http://przedszkole-promyczek.pl/dla-rodzicow/).

Pozdrawiamy, życzymy wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości!

______________________________________________________________________________________________

Lista kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 2 „Promyczek” na rok szkolny 2020/2021, jest już dostępna na naszej stronie internetowej  w zakładce  ZAPISY.

______________________________________________________________________________________________
 Komunikat Burmistrza Błonia

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, że do dnia 26 kwietnia 2020r. ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. W tym okresie zadania jednostek oświaty są realizowane tylko z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku tym uprzejmie informuję, że do dnia 26 kwietnia 2020r. wszystkie placówki oświatowe będą całkowicie zamknięte.

Jednocześnie apeluję, aby ten czas był traktowany jako profilaktyczna kwarantanna, a zatem proszę powstrzymać dzieci przed wychodzeniem z domu i spotykaniem się w miejscach publicznych.

______________________________________________________________________________________________

„Nawet w najcięższych chwilach należy mieć nadzieję, nigdy nie pozwoli nam ona zginąć i wyzwala wielkie siły” Mark May

Życzenia Zdrowych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu, niech te święta będą pełne nadziei, wiary  i miłości!

                                                                                                                                                Dyrektor przedszkola wraz z pracownikami

___________________________________________________________________________________________________

Lista kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 2 „Promyczek” na rok szkolny 2020/2021, jest już dostępna na naszej stronie internetowej  w zakładce  ZAPISY.

___________________________________________________________________________________________________

Mazowiecka Policja Apeluje!

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

___________________________________________________________________________________________________

Na postawie art. 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) informujemy,  że  lista kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 2 „Promyczek” na rok szkolny 2020/2021, będzie zamieszczona na stronie internetowej placówki od 3 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 do 10 kwietnia 2020 r.  do godz.13.00 w zakładce ZAPISY.

___________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020  r.  oraz na podstawie   komunikatu  Burmistrza Błonia z dnia 24 marca 2020 r. informujemy, że przedszkole w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będzie całkowicie zamknięte.

Kontakt z przedszkolem tel. 792 011 263 w godz. 10.00 – 12.00 lub adres  email przedszkole.promyczek@wp.pl

___________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy Rodziców do korzystania z materiałów zamieszczonych w zakładce DLA RODZICÓW. Podpowiadamy, co można robić z dziećmi, kiedy zalecane jest pozostać w domu.

___________________________________________________________________________________________________

ODPŁATNOŚĆ  ZA  PRZEDSZKOLE  ZOSTAJE  PRZESUNIĘTA.  O TERMINIE WPŁAT POINFORMUJEMY W MOŻLIWIE NAJBLIŻSZYM CZASIE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca zamknięcia placówek oświatowych

Szanowni Państwo,

w związku z dzisiejszym zaleceniem Premiera Mateusza Morawieckiego wszystkie placówki oświatowe zawieszają działalność.

 W dniach 12 i 13 marca szkoły i przedszkola z terenu gminy Błonie zapewnią dzieciom opiekę – bez prowadzenia zajęć dydaktycznych, natomiast od poniedziałku 16 marca będą całkowicie zamknięte. Przewidywany termin zamknięcia – do dnia 29 marca, jednakże prosimy śledzić informacje, gdyż sytuacja może dynamicznie się zmieniać.

Jednocześnie apelujemy, aby czasu tego nie traktować jak czasu wolnego od nauki, czasu ferii, tylko jako rodzaj profilaktycznej kwarantanny i aby powstrzymać dzieci przed wychodzeniem z domu i spotykaniem się w miejscach publicznych.

Marek Książek
Zastępca Burmistrza Błonia