PLAN DNIA

7.00 - 8.15
Przyprowadzanie dzieci przez rodziców lub opiekunów. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

8.15 – 9.00

Zaplanowane ćwiczenia poranne i higiena.

9.00 - 9.30
Śniadanie

9.30 - 10.30
Realizacja zadań edukacyjnych z różnych dziedzin rozwoju, dostosowanych do możliwości dziecka: działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna.

10.30 - 11.45
Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.

11.45- 12.00
Przygotowanie do obiadu

12.00 - 12.30
Obiad

12.30 - 14.15
Poobiedni relaks - w grupach młodszych leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek, a w grupie starszej praca z dziećmi o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Realizacja pomysłów dzieci. Zajęcia dodatkowe. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.15 – 14.30
Przygotowanie do podwieczorku

14.30 - 15.00
Podwieczorek

15.00 – 16.30
Aktywność własna dzieci. Zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb. Odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów.