ZAJĘCIA DODATKOWE

  • RYTMIKA
  • ZAJĘCIA KOREKCYJNE
  • LOGOPEDIA
  • ZAJĘCIA TANECZNE
  • RELIGIA
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

RYTMIKA
Dla dzieci, które lubią muzykę a zwłaszcza ruch przy niej w przedszkolu prowadzone są zajęcia rytmiczne. Głównym celem programu zajęć jest harmonijny rozwój dziecka.
Zajęcia rytmiczne mają na celu m.in.:
- Kształtowanie poprawnej sylwetki dziecka
- Rozwój słuchu i poczucia rytmu
- Różne poziomy komunikowania się w grupie
- Wykorzystanie różnych środków wyrazu artystycznego
Celem nauczyciela jest pomóc dziecku polubić ruch i zajęcia rytmiczne na miarę jego możliwości i zdolności.

ZAJĘCIA KOREKCYJNE
Gimnastyka korekcyjna jest skierowana do dzieci 5-6 letnich, są to dzieci. Często u dzieci w wieku przedszkolnym wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa-leczenie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej w programach wychowania przedszkolnego. Postępowanie, wyrównawczo-korekcyjne ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała. W postępowaniu zasadniczą rolę odgrywają: ćwiczenia, właściwa organizacja warunków życia, przestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku, żywienia oraz ogólna ruchliwość dziecka. Proces ten jest przeważnie długotrwały i wymagający współdziałania lekarza, nauczyciela, rodziców i dziecka.

LOGOPEDIA
W naszej placówce dzieci mają zapewnioną fachową pomoc logopedyczną. Zatrudniony w przedszkolu logopeda pracuje z dziećmi dwa razy w tygodniu. wybiera ona dzieci do pracy indywidualnej w czasie badań przesiewowych, które wykonuje na początku roku szkolnego. ciekawe zabawy i ćwiczenia pani logopedy z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych, a także jej osobowość - miła aparycja, serdeczność i ciepło sprawiają, że dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia i często nie mogą się ich doczekać.

ZAJĘCIA TANECZNE
Program zajęć tanecznych obejmuje trzy tańce latynoamerykańskie, tj samba, cza cza, jive oraz dwa tańce standardowe, mianowicie walc angielski i walc wiedeński. Tańce te są, o tyle istotne w nauce dzieci, ponieważ, są najszybciej przyswajalnymi pod względem rytmu i melodii, co stanowi podstawę do efektywnej pracy. Dzieci są oswajane z wiedzą na temat tańców latynoamerykańskich ale i także standardowych.

RELIGIA
W przedszkolu odbywają się zajęcia z religii rzymsko-katolickiej raz w tygodniu.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

KÓŁKO PLASTYCZNE

Założeniem zajęć jest rozwijanie samodzielności, pobudzanie wyobraźni, wrażliwości, zachęcanie do podejmowania inicjatywy, budzenie wiary w siebie i własne możliwości twórcze. Rozwój pod względem artystycznym stanowi podstawę rozumienia sztuki i świadomego jej odbioru. Interesuje nas poszerzanie zainteresowań dzieci sztuką, a także ich twórczy rozwój. Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy z dziećmi i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności. Prowadząc koło plastyczne chcemy wykształcić naturalną potrzebę aktywności twórczej i ekspresji własnej uczestników zajęć. 

KÓŁKO MUZYCZNE

Zadaniem zajęć jest stwarzanie dzieciom warunków sprzyjających aktywności muzycznej, tanecznej i ruchowej, rozwijanie płynności i estetyki ruchów,  rozwijanie ekspresji twórczej,  wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchu w muzyce,  rozwijanie wrażliwości na muzykę, doskonalenie poczucia rytmu, budzenie wiary we własne możliwości, czerpanie radości z udziału w zajęciach.