ZAPISY

ZAPISY

   1. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 "Promyczek" odbywa się raz w roku.
   2. Rodzice składają "Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola".
   3. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa dokument „Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie”.
   4. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola:
   • "Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola " - należy wypełnić i zwrócić  w terminie od 20 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. do godz. 15.00
   • Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb.

1. Zarządzenie 5.2017 Burmistrza Błonia z dnia 31 stycznia 2017 r.

2. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5.2017 Burmistrza Błonia z dnia 31 stycznia 2017 r - terminy w postępowaniu.

3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5.2017 Burmistrza Błonia z dnia 31 stycznia 2017 r - procedura odwoławcza.

4. Uchwała Nr XXVIII. 237.17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r.

5. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych Gminy Błonie rok szkolny 2017.2018

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola rok szkolny 2017.2018

7. Oświadczenie

8. Potwierdzenie woli wyboru przedszkola rok szkolny 2017.2018