ZAPISY

ZAPISY

   1. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 "Promyczek" odbywa się raz w roku.
   2. Rodzice składają "Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola".
   3. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa dokument „Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie”.
   4. "Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola " wraz z wymaganymi dokumentami należy wypełnić i złożyć  w terminie  od 18 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. do godz. 15.00

Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych 2019.2020

Wniosek o przyjęcia 2019.2020

Oświadczenie rodzica kandydata

Potwierdzenie woli wyboru 2019.2020